عسل طبیعی

زنبور عسل

موم، محصول جانبی زنبور عسل

موم از غدد زيرشکمی زنبور عسل ترشح و به محض تماس با هوا منجمد میشود...

زنبور عسل

بره موم، محصول جانبی زنبور عسل

بره موم مخلوطی از صمغ چنديا چندين درخت است. صمغ بر روی درختان حالت چسبندگی سطحی داشته و از يک قشر فوق العاده نازک تشکيل میشود.

زنبور عسل

اصول مهم در نگهداری عسل

در حالیکه یکی از مهم‌ترین حقایق درباره نگهداری عسل این است که عسل حتی بدون هیچ گونه نگهدارنده و مواد افزودنی، فاسد نمی‌شود...

زنبور عسل

استخراج عسل با اکستراکتور

طريقه استخراج عسل از شانها به وسيله اکستراکتور

زنبور عسل

عسل و ترکیبات تشکیل دهنده آن

عسل مايعی است غليظ و شيرين و خوشخوراک، در عسل مواد زيادی وجود دارد که دارای ارزش غذايی و دارويی است.

زنبور عسل

عوامل مؤثر در ترشح شهد

سيب زمينی، گوجه فرنگی، چغندرقند و عده ديگر از محصولات زراعتی برای تهيه نوش کمتر مورد استفاده زنبور قرار می گيرند.

زنبور عسل

کندوهای بومی زنبور عسل

کندوهای بومی دارای شانهای ثابت بوده، محصول سالانه آنها پايين واز ٤ تا٨ کيلوگرم تجاوزنمی کند و توصيه می شودکه اين نوع کندوها به کندوهای جعبه ای تبديل شوند.