هواشناسی کشاورزی زنبور

زنبور عسل

موم، محصول جانبی زنبور عسل

موم از غدد زيرشکمی زنبور عسل ترشح و به محض تماس با هوا منجمد میشود...

زنبور عسل

بره موم، محصول جانبی زنبور عسل

بره موم مخلوطی از صمغ چنديا چندين درخت است. صمغ بر روی درختان حالت چسبندگی سطحی داشته و از يک قشر فوق العاده نازک تشکيل میشود.

زنبور عسل

اصول مهم در نگهداری عسل

در حالیکه یکی از مهم‌ترین حقایق درباره نگهداری عسل این است که عسل حتی بدون هیچ گونه نگهدارنده و مواد افزودنی، فاسد نمی‌شود...

زنبور عسل

استخراج عسل با اکستراکتور

طريقه استخراج عسل از شانها به وسيله اکستراکتور

زنبور عسل

عسل و ترکیبات تشکیل دهنده آن

عسل مايعی است غليظ و شيرين و خوشخوراک، در عسل مواد زيادی وجود دارد که دارای ارزش غذايی و دارويی است.

زنبور عسل

نکات مراقبتی زمستانه زنبور عسل

نکات و مراقبتهايی که بايدبرای نگاهداری زنبورها در زمستان انجام داد

زنبور عسل

تشکيل خوشه زنبورها در زمستان

اين عمل برای جلوگيری از اتلاف حرارت بوده و باعث میشود که خود را بهتر گرم نگاه دارند.

زنبور عسل

نکات مهم در انتخاب محل استقرار کندوها

وجود شرايط نامساعددرمنطقه استقرار، عامل بازدارنده ای برای فعاليت زنبورعسل خواهد بود

زنبور عسل

اقدامات لازم پس از کوچ زنبور

بهتر است طوری برنامه ريزی شود که کندوها در شب به محل جديد برسند...