کیفیت آب

توصیه‌های فنی کرم ابریشم

جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان

آخرین توصیه های پرورش کرم ابریشم و توتستان بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/10/14

دام سبک و سنگین

جیره گاوهای شیری در هوای گرم

نمونه جیره برای گاوهای شیری در آب و هوای گرم

دام سبک و سنگین

راهکارهای مقابله با تنش گرمایی در دام

جدول خلاصه عملیات مقابله با استرس گرمایی در دام

دام سبک و سنگین

مقابله با رطوبت و وزش باد در دامداری ها

در حد امکان، محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود، که جهت وزش باد از سوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد. و نیز فواصل استاندارد بین دامداری ها را رعایت نمود.

دام سبک و سنگین

مقابله با تنش سرمایی در دامداری

پناهگاه مسقف برای دور نگه داشتن دام‌ها از کوران باد و تهیه بستر با ضخامت مناسب، خشک و عایق برای بالا بردن درجه حرارت بدن دام ضروری است.

توصیه‌های فنی زعفران

جدیدترین توصیه های فنی زعفران

آخرین توصیه های پرورش زعفران بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/09/16

توصیه‌های فنی پسته

جدیدترین توصیه های فنی پسته

آخرین توصیه های پرورش پسته بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/08/11

خیار

شرایط لازم برای احداث گلخانه

خاک محل احداث گلخانه باید دارای بافتی متوسط, زهکشی مناسب, فاقد شوری و قلیائیت, آهک و گچ باشد. محل گلخانه حتی الامکان نزدیک جاده های اصلی یا دارای جاده های مناسب باشد

گیلاس

نور آفتاب و میوه گیلاس

وجود نور مستقیم آفتاب حداقل به مدت ۸-۶ ساعت برای درختان گیلاس ضروری است