اگرچه اخیرا با ظهور نرم افزارهای گوناگون احتیاجات روزمره افراد برای دانستن معنای کلی جملات موردنظرشان تا حدودی مرتفع می گردد اما ترجمه متون تخصصی که یکی از احتیاجات گریزناپذیر متخصصان امروزی است، علاوه بر مسلط بودن به قواعد دستوری و نگارشی زبان انگلیسی، نیازمند تسلط کافی به لغات تخصصی آن رشته و نیز معنا، مفهوم و کاربرد هر یک از آنها دارد، علاوه بر این امروزه نگارش مقالات تخصصی دارای قواعد نا نوشتهای است که عدم آگاهی از آنها موجب میشود مقالاتی با پشتوانه علمی بسیار قوی در نگاه اول توسط سردبیر مجله مورد نظر نویسنده رد شود. بنابراین یک  ترجمه تخصصی حرفه ای باید توسط افرادی انجام شود که در حیطه مورد نظر و در رشته مورد نظر تحصیل کرده و از مهارت ها و قواعد مقاله نویسی آگاه باشند تا بتوانند متن را به صورت مفهومی و دقیق ترجمه کنند. این خدمت (ترجمه متون تخصصی انگلیسی به فارسی) توسط محققان مسلط به تمامی اصول مقاله نویسی، و متخصص در حیطه تخصصی مورد نظر انجام می شود. این افراد با دانش کافی و دسترسی به بهروز ترین مقالات تخصصی  برآنند که با ارائه خدمات علمی و پژوهشی، در زمینه تولید علم و غنی سازی محتوای علمی دستاوردهای محققان کشور مشارکت داشته باشند.